Forløb


Første møde

Under første møde tager vi en uforpligtende snak om, hvorvidt jeg er den rette til at hjælpe jer, og i så fald, hvilket forløb, der vil være det optimale for jer. Jeg mødes med jer hjemme hos jer, så jeres barn er i trygge rammer.

Rådgivning på timebasis

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre på timebasis. Dette kan foregå ved, at vi mødes eller pr. telefon, skype eller mail. Rådgivningen har kan f.eks. være spørgsmål om opdragelse, skolen eller konkrete handlemuligheder til en hverdagsudfordring.

Forløb af 12 ugers varighed

Jeg tilbyder ligeledes forløb af 12 ugers varighed. Mistrivsel tager tid at ændre, og med et 12 ugers forløb kan vi nå at arbejde målrettet med årsager og lave nye vaner. I vil som familie have trygheden i at vide, at jeg støtter og vejleder jer over en 12 ugers periode. Et forløb vil typisk indeholde samtaler med barnet/den unge, rådgivning/sparring til forældre samt praktisk pædagogisk støtte, hvor vi træner det, der er svært for barnet/den unge. Forløbet er med 1 session om ugen (kan evt deles i to) på mellem 60- 90 min. med barnet/den unge samt evt. telefonisk sparring med forældre.

Fleksible forløb

Hvis I oplever, at jeres barn har brug for mere eller mindre støtte i hverdagen, kan vi lave et forløb, hvor jeg kommer flere gange om ugen og f.eks. følger barnet i skole. Kontakt mig og hør, hvad jeg kan tilbyde.

Gruppeforløb:

Jeg vil løbende oprette forskellige grupper til børn og unge. Det kunne f.eks. børn i skilsmisse ramte familier eller unge med lavt selvværd.

Cool Kids og Chilled angsthånteringsprogram - Gruppeforløb

Cool Kids er et videnskabeligt og effektivt angstbehandlingsprogram, der er funderet i kognitiv adfærdsterapi. Gennem et forløb lærer du og dit barn at håndtere utryghed, angst og bekymring via øvelser og konkrete redskaber. Du lærer hvordan, du bedst støtter dit barn, og hvordan du undgår at vedligeholde barnets angst. Der udleveres en arbejdsbog både til dig og dit barn, som trin for trin guider jer gennem forskellige former for angsthåndtering. Behandlingsforløbet udbydes også til unge mellem 13 og 17 år og kaldes Chilled program. Forældrenes deltagelse kan variere, men forældrene holdes altid løbende orienteret om, hvilke temaer og strategier, der arbejdes med i gruppen, og det er muligt i høj grad at fokusere på problemstillinger, som den unge selv bringer op under forløbet f.eks. selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress. Den unge får et arbejdshæfte, og forældrene får et vejledningshæfte, som klart beskriver forskellige hensigtsmæssige problemløsningsstrategier. Under forløbet får den unge hjælp til at anvende disse strategier i praksis. Cool kids/chilled programmerne er gruppeforløb, hvor man i gruppen møder andre, der har samme problemer. Både forældre og barn kan deltage i gruppeforløbet. Forløbet består af 10 sessioner á 1 time (60 min.), dvs. i alt 10 timer. I Cool kids programmerne deltager barn og forældre hver gang. I chilled programmerne deltager unge hver gang, mens forældrene inddrages efter behov.

Cool Kids og Chilled angsthånteringsprogram – Individuelt forløb 10 sessioner

Cool Kids og Chilled angsthåndteringsprogrammet tilbydes også som individuelt forløb til deres barn. Børnefamilier har ofte en travl hverdag, og i et individuelt forløb bestemmer I selv, hvornår vi skal mødes. I et gruppeforløb er mødetiderne på forhånd fastlagt. Og har I ikke haft tid til at øve de nye færdigheder hjemme, eller har I været forhindret i at komme pga. sygdom, finder vi bare en anden tid, der passer jer. I et individuelt forløb retter vi desuden fokus på præcist dit barns problematik, og jeg supplerer med relevante metoder fra mine andre erfaringer med børn og unge. Der vil under hele forløbet være mulighed for sparring enten på telefon eller pr. mail.