Målgrupper

Familier med børn i mistrivsel

Der kan være mange årsager til, at et barn mistrives, f.eks. skilsmisse, mobning, angst, lavt selvværd. Fælles for det hele er, at når et barn mistrives, går det ud over hele familien. Som forældre vil vi altid gøre det bedste for vores børn. Ofte kan det, at barnet mistrives også skabe store uenigheder mellem forældrene.

Jeg kan hjælpe jeres familie med at få vendt en konfliktfyldt hverdag til en hverdag, hvor I får lov til at være forældre med færrest mulige konflikter.


Angst

At være bange eller bekymret er en helt almindelig følelse. Den er nødvendig for at kunne passe på sig selv og hinanden. Nogle børn og unge oplever at føle sig bange og bekymrede næsten hele tiden. Det er ødelæggende for deres liv. Når man har det sådan, kan det være, at man lider af angst og derfor har brug for hjælp og støtte til at få det godt igen.

Hvis man forstår, hvad angst er, bliver man mindre bange for den. Og hvis man ved, hvad angst er, kan man være en bedre støtte for den, der har angsten inde på livet og reagere i tide.

I fællesskab vil vi undersøge, hvad angsten skyldes, og jeg vil sammen med barnet/den unge arbejde der, hvor angsten opstår. Det er vigtigt, at I kan koncentrere jer om at være forældre, og det er mig, der kærligt presser barnet i hans/ hendes tempo og i nærmeste udviklingszone.

Jeg tilbyder cool kids/ chilled forløb, som er et anerkendt manualbaseret angsthåndteringsprogram, til behandling af angst – se mere under forløb.


Stress

Børn og unge i dag udviser ofte symptomer på stress. Dette kunne skyldes, at de lever i en fortravlet hverdag med lange skoledage, hvor de gerne vil præstere og opnå høje karakterer. Men ofte føler de sig ikke tilstrækkelige og gode nok i de aktiviteter, de udfører, hvilket får dem til at føle sig stressede.

Når voksne oplever stress, kan de melde sig syge, søge hjælp eller stå af ræset. Det kan børn ikke. De kan ikke sygemelde sig fra skolen over en længere periode, og derfor er de på den måde ekstra sårbare og skal støttes og hjælpes på fode igen.


Skilsmisse

En skilsmisse er en stor livskrise for et barn. Barnet skal dele sig mellem to, som han/ hun elsker lige meget og ofte flytte alle sine ting i mellem to hjem. Børn kan have svært ved at sætte ord på noget, som er så smertefuldt for dem, og de er hele tiden bange for at gøre mor eller far ked af det. De kan reagere ved at græde, trække sig ind i sig selv, blive vrede, føle skyld og pludselig ikke vil i skole –selvom der aldrig før har været problemer med skolegang.

I denne periode er det vigtigt, at barnet/ den unge har en voksen, der kan hjælpe med de svære tanker og med at sætte ord på følelserne. Jeg tilbyder samtaler med barnet og jer som forældre, så vi i fællesskab kan støtte jeres barn igennem den svære tid for jer.


Mobning

Børn og unge der bliver mobbet, går i skole med en knude i maven og hjem med ondt i hovedet. De beretter om skoledage, hvor hån, tilråb, udelukkelser fra lege og gruppearbejde er hverdagskost. Når de kommer hjem, har de ikke fred, da ydmygelserne fortsætter på sms og de sociale medier. Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. Børn, der mobbes, har dårligere chancer for at få job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet. Det er børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at stoppe mobning.

Jeg tilbyder, samtaler med barnet/den unge for, at få sat ord på de svære følelser og oplevelser, som mobning giver. Ligeledes tilbyder jeg sparring til jer forældre og jeg indgår gerne i samarbejdet med f.eks. skolen.


Overvægt

Børn og unge der kæmper med overvægt, kan have svært ved at indgå i sociale relationer og føler sig ofte udenfor fællesskabet. Når børn ikke trives, går det ud over barnets udvikling og indlæring, og det er derfor vigtigt at hjælpe barnet, så vi kan give det de bedste forudsætninger for trivsel.

Jeg kan, i samarbejde med jer som familie, sammensætte et forløb, hvor vi arbejder med følelserne bag overvægten. Jeg trækker selv i træningstøjet, og vi kan lave sjov og motiverende motion sammen. Jeg vil rådgive og vejlede jer som familie til, hvordan I kan arbejde med overvægten. Vi vil sammensætte et forløb, der giver mening for jer som familie.


Lavt selvværd

Vores selvværd henviser til den holdning eller det syn, vi har på os selv. Om den værdi, vi tillægger os selv som menneske, om vi tror på os selv og vores eget værd. Gør vi ikke det, har vi lavt selvværd. Symptomer på lavt selvværd hos et barn kan være, at han/hun har negative tanker om sig selv og sine præstationer, sammenligner sig med andre, bekymrer sig, forventer negative resultater, har svært ved at sige fra, har svært ved at fremhæve sine egne fordele, stiller alt for høje krav til sig selv, er usikker, føler sig som et offer, oplever mobning, søger anerkendelse og pleaser andre.

Vil du vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med selvværdsproblemer, ring eller skriv til mig