Om mig

Jeg, Dorte Villadsen, ønsker med min brede pædagogiske erfaring og mit store engagement at hjælpe børn og unge, som af forskellige årsager mistrives i skole, hjem eller fritid. Det kan være børn og unge, der har lavt selvværd, stress eller angst, der har været udsat for mobning, eller hvis forældres skilsmisse har påvirket dem. Jeg er af den overbevisning, at skal jeg gøre en forskel for børn og unge, skal jeg være tilstede, hvor de har det svært. Det vil sige, at jeg arbejder i hjemmet, på skolen eller andre steder, hvor barnet/den unge oplever udfordringer i hverdagen. Da alle familier er forskellige, lægger jeg stor vægt på at starte med et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan afstemme forventninger og planlægge et forløb, der passer ind i jeres familie og hverdag. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde dig og din familie.

Jeg blev uddannet socialpædagog i 2004. Jeg har siden da arbejdet med børn, unge og voksne, som oplever, at hverdagen giver dem udfordringer. Jeg har altid arbejdet i folks eget hjem, og jeg møder familien med respekt og anerkendelse af de udfordringer, som de oplever. Jeg har arbejdet mange år i det offentlige, og kender til de udfordringer, som det kan give. Det kan f.eks. være at skulle forholde sig til mange personer eller lange ventetider. Når I køber et forløb hos mig, skal I kun forholde jer til mig, og vi kan tilrettelægge forløbet, så det passer ind i jeres hverdag.

Erhvervserfaring:

  • Fraværskonsulent, Viborg kommune 2015-2016
  • Hjemmevejleder, Silkeborg kommune 2007- 2015
  • Behandlingscenteret Østerskoven, Hobro 2004-2007

Af relevante kurser kan nævnes:

  • Cool kids/ chilled angst vejleder
  • KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik)
  • Narrativ samtale teknikker
  • Skolevægring
  • Neuropædagogik
  • Didaktik og metodik